Członków wspólnot mieszkaniowych mających indywidualne problemy prawne zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w Strefie klienta indywidualnego, lub bezpośredniego kontatku z kancelarią.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowych zarówno w formie stałej współpracy, jak i indywidualnych zleceń, w szczególności w zakresie:

Windykacja wierzytelności
 • wsparcie Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielni B-M w prowadzeniu rozmów z dłużnikami, przygotowywanie ugód;
 • analiza prawna, sporządzanie pism procesowych i reprezentowanie Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielni B-M w sprawach sądowych dotyczących odzyskiwania zadłużenia, w tym sądowa egzekucja należności z tytułu zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, od dłużników będących członkami Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielni B-M;
Bieżąca obsługa prawna
 • zapewnienie bieżącej obsługi prawnej Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielni B-M, w tym świadczenie pomocy prawnej dla Zarządów w zakresie prawnych aspektów ich codziennej działalności;
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawnych aspektów działalności Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielni B-M;
 • wsparcie Zarządów w negocjacjach umów, w tym sporządzanie projektów umów dotyczących bieżącej działalności Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielni B-M;
 • prawna obsługa zebrań właścicieli, wraz z przygotowywaniem projektów uchwał;
Spory z deweloperami – dotyczące wad nieruchomości wspólnej
 • analiza prawna i sporządzanie opinii prawnych z zakresu możliwości dochodzenia roszczeń związanych z wadami nieruchomości wspólnej;
 • doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących wad nieruchomości wspólnej;
 • powództwa o wykonanie zastępcze lub o odszkodowanie z tytułu wad nieruchomości wspólnej;
 • prowadzenie negocjacji i sporządzanie ugód z deweloperami;
Zaskarżanie uchwał
 • doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentowanie Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielni B-M w sprawach związanych z zaskarżeniem uchwał;
Naruszenie dóbr osobistych
 • analiza, doradztwo prawne oraz reprezentowanie członków Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielni B-M w sprawach dotyczących naruszenia przez osoby trzecie ich dóbr osobistych;
 • sporządzanie opini prawnych oraz doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych;
 • doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych osób trzecich przez członków Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielni B-M;
 
Niektóre obszary niniejszej strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika.
Poprzez wspomaganie zbierania statystyk umożliwiają one jak najlepsze dopasowanie treści prezentowanych na stronie do Państwa potrzeb.
Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Cookies.     Ok, rozumiem.