Nasze publikacje

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się naszymi publikacjami:

22.02.2018, autor: r.pr. Joanna Bacior
Wynajem na cele mieszkaniowe - podatek VAT

11.01.2018, autor: r.pr. Joanna Bacior
Zmiany w ustawie o własności lokali obowiązujące od 11 września 2017 roku cz.2 – odrębna nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

04.01.2018, autor: r.pr. Joanna Bacior
Zmiany w ustawie o własności lokali obowiązujące od 11 września 2017 roku

15.12.2017, autor: r.pr. Joanna Bacior
Sąd właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej

29.11.2017, autor: r.pr. Joanna Bacior
Przestępstwo utrudniania korzystania z zajmowanego lokalu mieszkalnego

14.11.2017, autor: r.pr. Joanna Bacior
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

30.08.2017, autor: r.pr. Joanna Bacior
Powództwo o uchylenie uchwały, a powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały cz. 2

21.07.2017, autor: r.pr. Joanna Bacior
Miejsce postojowe w garażu wielkopowierzchniowym

20.07.2017, autor: r.pr. Joanna Bacior
Nowa egzekucja z nieruchomości

30.06.2017, autor: r.pr. Joanna Bacior
Powództwo o uchylenie uchwały, a powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały

02.06.2017, autor: r.pr. Joanna Bacior
Plac zabaw we wspólnocie mieszkaniowej

09.05.2017, autor: r.pr. Joanna Bacior
Zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia

31.03.2017, autor: r.pr. Joanna Bacior
Wniosek o wpis w księdze wieczystej. Co podlega badaniu przez Sąd Rejonowy prowadzący księgi wieczyste.

28.02.2017, autor: r.pr. Joanna Bacior
Coroczne zebranie ogółu właścicieli lokali w dużych wspólnotach mieszkaniowych

04.02.3017, autor: r.pr. Joanna Bacior
Przedawnienie roszczeń z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a odpowiedzialność karna

30.12.2016, autor: r.pr. Joanna Bacior
Brak płatności zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną

29.11.2016, autor: r.pr. Joanna Bacior
Uznanie długu przez dłużnika

21.11.2016, autor: r.pr. Joanna Bacior
Opłata za użytkowanie wieczyste - ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego

11.10.2016, autor: r.pr. Joanna Bacior
Pełnomocnictwo do głosowania nad uchwałami wymagającymi zaprotokołowania przez notariusza

03.10.2016, autor: r.pr. Joanna Bacior
„Dowód z akt” w postępowaniu cywilnym

20.09.2016, autor: r.pr. Joanna Bacior
Podział nieruchomości wspólnej do korzystania

06.09.2016, autor: r.pr. Joanna Bacior
Vesting – sposób na motywowanie menedżerów spółek kapitałowych

11.08.2016, autor: r.pr. Joanna Bacior
Konsekwencje prawne zakupu nieruchomości

29.09.2016, autor: r.pr. Joanna Bacior
Zarządzanie nieruchomością wspólną

28.07.2016, autor: r.pr. Joanna Bacior
Charakter prawny Wspólnoty Mieszkaniowej

27.06.2016, autor: r.pr. Joanna Bacior
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

07.06.2016, autor: r.pr. Joanna Bacior
Niezapłacona należność jako koszt uzyskania przychodu

13.04.2016, autor: apl. radcowski Natalia Bielińska
Umowa dożywocia

31.03.2016, autor: r.pr. Joanna Bacior
Wygaśnięcie umowy o pracę

02.03.2016, autor: r.pr. Joanna Bacior
Wspólnota Mieszkaniowa – uchwały nieistniejące

26.01.2016, autor: r.pr. Joanna Bacior
Wspólnota Mieszkaniowa – nieważność uchwał właścicieli lokali

Wykorzystywanie publikacji jest dopuszczalne bez wynagrodzenia wyłącznie w celu niekomercyjnym z podaniem autora i źródła. Prosimy wziąć pod uwagę, iż niektóre informacje mogą być - z racji upływu czasu i zmiany stanu prawnego - nieaktualne