Wspólnoty mieszkaniowe

Prawo Lokalowe

 • Przygotowywanie projektów uchwał
 • Przygotowywanie projektów regulaminów
 • Spory z członkami Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Uciążliwy właściciel/lokator
 • Eksmisja
 • Podział/połączenie lokali
 • Zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej
 • Wyodrębnienie i sprzedaż lokali
 • Zmiana udziałów w Nieruchomości Wspólnej
 • Wnioski do Ksiąg Wieczystych
 • Podział Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Ustanowienie służebności
 • Podział do wyłącznego korzystania

Sprawy sądowe i egzekucja

 • Obrona zaskarżonych uchwał
 • Windykacja należności
 • Egzekucja komornicza
 • Przymusowa sprzedaż lokalu
 • Roszczenia z tytułu wad nieruchomości wspólnej
 • Przestępstwo utrudniania korzystania z lokalu mieszkalnego

Prawo Umów

 • Umowy o administrowanie nieruchomością wspólną
 • Umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną
 • Umowy o wykonanie remontu
 • Umowy na bieżącą konserwację nieruchomości wspólnej
 • Umowy pożyczki
 • Umowy oddania w najem części nieruchomości wspólnej
 • Umowy o ustanowienie służebności
 • Umowy zlecenia

Prawo Cywilne

 • Ochrona danych osobowych
 • Naruszenie dóbr osobistych