Klienci indywidualni

Prawo Lokalowe

 • Spory ze Wspólnotą Mieszkaniową
 • Zaskarżanie uchwał
 • Sprzedaż/kupno nieruchomości
 • Wnioski do Ksiąg Wieczystych
 • Kupno lokalu z licytacji komorniczej
 • Podział/połączenie lokali
 • Ochrona własności
 • Zniesienie współwłasności
 • Ustanowienie służebności
 • Ochrona posiadania
 • Zasiedzenie
 • Eksmisja

Prawo Rodzinne

 • Rozwód
 • Separacja
 • Alimenty
 • Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem
 • Plan wychowawczy
 • Intercyza
 • Podział majątku

Sprawy spadkowe

 • Testament
 • Zachowek
 • Dziedziczenie ustawowe
 • Przyjęcie/odrzucenie spadku
 • Zabezpieczenie spadku
 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spadku
 • Obalenie testamentu

Prawo Umów

 • Umowy przedwstępne
 • Umowy sprzedaży nieruchomości
 • Umowy ustanowienia odrębnej własności oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • Umowy deweloperskie
 • Umowy kredytowe
 • Umowy o podział do wyłącznego korzystania
 • Umowy zamiany
 • Umowy darowizny
 • Umowy dożywocia
 • Umowy o ustanowienie służebności
 • Umowy o wykonanie remontu
 • Umowy pożyczki

Prawo Pracy

 • Umowy o pracę
 • Umowy o zakazie konkurencji
 • Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Mobbing